To give you the best possible experience, this site uses cookies. Using your site means your agree to our use of cookies. We have published a new cookies policy, which you should need to find out more about the cookies we use. View Cookies Policy.
Tytoń L&M RED LABEL 75g.
  • Wyprzedaż!
  • -2,00 €
  • Nowy
8,00 €10,00 €
Tytoń CAMEL BLUE 75g.
  • Nowy
Tytoń CAMEL BLUE 30g.
  • Nowy

Ogólne warunki handlowe (OWH) dla sklepu internetowego Zigaretten-bestellen.net:

Wytyczne prawne

Polska jest członkiem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku, co oznacza, że kontrole celne na granicach nie są już konieczne. Jednakże z dniem 1 stycznia 2009 r. wprowadzono wartość referencyjną dla użytku prywatnego. Zgodnie z tym rozporządzeniem, wartość referencyjna dla bezcłowego importu papierosów wynosi 800 sztuk. Oznacza to, że klienci mogą zamówić do 4 kartonów papierosów dziennie do użytku prywatnego w naszym sklepie internetowym bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zakres zastosowania

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe regulują warunki umowne pomiędzy klientem a Zigaretten-bestellen.net dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Strona umowy

Umowa jest zawierana z Zigaretten-bestellen.net, reprezentowanym przez Viktora Kowalczyka.

Oferta i zawarcie umowy

Nasz sklep internetowy oferuje wybór papierosów na sprzedaż. Składając zamówienie, klient składa wiążącą deklarację, że chce kupić zamówione produkty. Umowa zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy zaakceptujemy zamówienie klienta, wysyłając potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną.

Ceny i metody płatności

Podane ceny zawierają podatek VAT oraz koszty wysyłki. Płatności dokonuje się przelewem bankowym. Płatność jest wymagalna natychmiast.

Dostawa i wysyłka

Dostawa odbywa się na adres wskazany przez klienta. Czas dostawy wynosi zazwyczaj [Angabe der Lieferzeit]. Klient zostanie poinformowany o kosztach wysyłki przed sfinalizowaniem zamówienia.

Zastrzeżenie własności

Dostarczone towary pozostają własnością Zigaretten-bestellen.net.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Dokładne warunki i formularz odstąpienia od umowy można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Gwarancja i odpowiedzialność

Obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne. Wszelka odpowiedzialność za szkody spowodowane normalnym zużyciem, niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwym przechowywaniem towarów jest wykluczona.

Ochrona danych

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Postanowienia końcowe

Prawo niemieckie ma zastosowanie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWH są lub staną się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt.

Papierosy-zamowienie.net